ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και το Δήμο Βόλου διοργανώνει τριήμερο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Δια Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή» στο Βόλο, 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2006.

Χώρος Διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Συνέδριο διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., ενέργεια 1.1.2β. και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου...

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ