Επικοινωνία

Created on Thursday, 26 September 2013 Last Updated on Wednesday, 08 October 2014 Published Date

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Για Δημόσια ΙΕΚ  Τηλ. 2131311585  -586 -626 -660

           Για Ιδιωτικά ΙΕΚ  Τηλ. 2131311661  -1665 -1629 -1645

Για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  Τηλ. 2131311672  -656 -659

Για Δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Τηλ. 2131311621  -518

Για Ελληνομάθεια Τηλ. 2131311667  -652 -678

 

ΤΜ Διοικητικό ΓΓΔΒΜ  Τηλ. 2131311619

FAX: 213 1311648
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ