Επικοινωνία

Created on Thursday, 26 September 2013 Last Updated on Thursday, 07 November 2019 Published Date

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80, 1ος Όροφος

 

Επικοινωνία:

Για τα Δημόσια ΙΕΚ 
Τηλ. 213 1311585,  -626, -660, -634, -632,  -628, - 621
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ 
Τηλ. 213 1311661  -665 -629 -645

Για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Β.Μ 1 και Κ.Δ.Β.Μ. 2
Τηλ: 213 1311661 - 691
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Τηλ. 213 1311672  -656 -659

Για τα Δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Τηλ. 213 1311672 - 679 - 623

Για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας
Τηλ. 213 1311667  -652 -678

Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΔΒΜ 
Τηλ. 2131311619 - 635 - 636 - 639 - 696

FAX: 210 3442365
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ