Επικοινωνία

Created on Thursday, 26 September 2013 Last Updated on Monday, 23 March 2015 Published Date

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Για Δημόσια ΙΕΚ  Τηλ. 2131311585  -586 -626 -660

           Για Ιδιωτικά ΙΕΚ  Τηλ. 2131311661  -1665 -1629 -1645

Για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)  Τηλ. 2131311672  -656 -659

Για Δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Τηλ. 2131311621  -518

Για Ελληνομάθεια Τηλ. 2131311667  -652 -678

 

ΤΜ Διοικητικό ΓΓΔΒΜ  Τηλ. 2131311619

FAX: 213 1311648
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ