Επικοινωνία

Created on Thursday, 26 September 2013 Last Updated on Thursday, 23 March 2023 Published Date

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Α.Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

Τηλ. Κέντρο Υ.ΠΑΙ.Θ: 210 344 2000

Για τον τηλεφωνικό κατάλογο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. πατήστε εδώ 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ και Δ.Β.Μ με την Αγορά Εργασίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

katartisi_deek@minedu.gov.gr

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης κ Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας

mathiteia_deek@minedu.gov.gr

Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελμ. Κατάρτισης

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων              

eken@minedu.gov.gr

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων

teipo@minedu.gov.gr

 

Διεύθυνση Νεολαίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη Νεολαία

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δ.Β.Μ 

Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας Δημόσιων Φορέων Ε.Ε.Κ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελμ. Κατάρτισης και Δ.Β.Μ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Ε.Κ και Δ.Β.Μ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας

Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ και Νεολαίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Β΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ και Νεολαίας

Τμήμα Γ΄ Επικοινωνίας για την Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ και Νεολαία

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Δ΄ Περιφερειακών Δράσεων Ε.Ε.Κ Δ.Β.Μ και Νεολαίας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

 Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαικής Νομοθεσίας

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα Κολλέγια  πατήστε εδώ

 


email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ