ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε:

α) Τη συνολική εξεταστέα ύλη για αυτούς που θα συμμετάσχουν στην εξέταση για την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό

β) Την ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

γ) Το είδος των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει η εξέταση στα "στοιχεία ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού".

ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπετε το είδος των ερωτήσεων - το περιεχόμενό τους στις εξετάσεις της 20ης Μαΐου (προτάσεις, παραδείγματα) θα είναι διαφορετικό.

Παλαιότερα θέματα των Εξετάσεων.