ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Δελτίου Τύπου Εξετάσεων Β' Εξαμήνου 2021 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
από Πέμπτη 25/11/2021 έως και Δευτέρα 6/12/2021.