Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 Ενημέρωνουμε τους υποψηφίους καταρτιζομένους, οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση για ειδικότητες που τελικά δεν λειτούργησαν λόγω μικρού αριθμού αιτήσεων, ότι μπορούν να προσέρχονται από Πέμπτη 31/10/2013 σε κάποιο ΙΕΚ της προτίμησης τους, ώστε να διερευνήσουν την δυνατότητα εγγραφής τους σε ειδικότητα της επιλογής τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους επιλαχόντες ειδικοτήτων που λειτούργησαν, αλλά μόνο για τα ΙΕΚ το οποίο δήλωσαν στην αίτηση τους.

 

 Προς Σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ :

α) β’ και γ’ εξαμήνου και

β) επιτυχόντες α’ χειμερινού εξαμήνου 2013

Ενόψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

Για την εγγραφή σας στο ΙΕΚ υποδοχής, οφείλετε να προσέρχεστε ως εξής :

  1. Οι καταρτιζόμενοι του β’ και γ’ εξαμήνου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 14.00-18.00.
  2. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, των δύο πρώτων ειδικοτήτων με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 18.00-21.00.
  3. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της τρίτης έως και πέμπτης ειδικότητας  με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 , ώρες 18.00-21.00.
  4. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της πέμπτης ειδικότητας και εξής με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.
  5. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, με έναρξη το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.

Σας επισημαίνουμε ότι , σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, η μη οριστικοποίηση της εγγραφής , το αργότερο εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερών έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σας αρχικής επιλογής εγγραφής .

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (δηλ απολυτήριο Λυκείου,Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κτλ)  καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων σας.  Συπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσετε και εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης σας.  Αυτό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://dioni.sch.gr από 13:00 της 21/10/2013 (επιλέξτε "ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ"). Σε περίπτωσεις που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της αίτησης θα μπορείτε να συμπληρώνετε χειρόγραφη αίτηση εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. για το οποίο έχετε επιλεγεί. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι με την εκτύπωση της αίτησης διαπιστώνουν ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει δεν αντιστοιχούν με τα αποδεικτικά που διαθέτουν, παρακαλούνται να προσέρχονται στα ΙΕΚ για έλεγχο-προεγγραφή απο Πέμπτη 23-10-2013.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων ΣΕΚ θα αναρτηθεί σύντομα.

 Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία :

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ