Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ