Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Δεκέμβριος 2014

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ