Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ