Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Αξιολογητών/τριών Ελληνομάθειας

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.153180/K1/25.11.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ:ΨΞΦΔ46ΜΤΛΗ-ΗΒΟ)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ