Έναρξη λειτουργίας Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Έναρξη λειτουργίας Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ