Νέα - Ανακοινώσεις

16-03-2022 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων, ενημερώνει ότι:

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) έχουν ήδη δημοσιευτεί νέες Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγγραφείς, επιστημονικούς υπεύθυνους και συμβούλους μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Οδηγών κατάρτισης ΙΕΚ που υλοποιεί το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις σχετικές αναρτήσεις στο site του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ:

Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας/Εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων

Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας/Επαγγελματίες Ειδικότητας

Σύμβουλοι Μεθοδολογίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

 

 

 

 Αποχαιρετισμός στη Γιούλη Νικολαΐδου

Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Γιούλη Νικολαΐδου, στενή συνεργάτιδα και για χρόνια στέλεχος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, έφυγε από τη ζωή, ύστερα από μακροχρόνια μάχη με την ασθένειά της. Η συμβολή της στο έργο των Σ.Δ.Ε. υπήρξε καθοριστική, καθώς ήταν απ’ τους πρωτεργάτες του θεσμού που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών των Σχολείων. Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και όραμα τα Σ.Δ.Ε. τόσο από τη θέση της εκπαιδεύτριας αγγλικού γραμματισμού όσο και από τη θέση της Διευθύντριας.

Καλό ταξίδι Γιούλη…Ανακοίνωση ΚΥΑ για έγκριση Κολλεγίων ΙΙΕΚ

«Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης»                   

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.14715/ΓΓ4/12.02.2022(AΔΑ:ΨΦΨΚ46ΜΤΛΗ-51Ρ(Β’/609) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στη διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Κολλεγίων, καθώς και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 285 του ν.4442/2016(Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021(Α’207), της οποίας η έναρξη ισχύος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 286 του ν.4442/2016(Α’230).Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία

03-03-22 Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία κατόπιν έγκρισής του από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έτσι όπως κατατέθηκε από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Βουλή

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως κατέθεσε χθες στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων το Στρατηγικό Σχέδιο της τριετίας 2022-2024 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία, προκειμένου να συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6, άρ. 5 του ν. 4763/2020. Το Στρατηγικό Σχέδιο που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) περιλαμβάνει τρείς επιμέρους πυλώνες και επιμέρους στρατηγικές για α) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, β) τη Διά Βίου Μάθηση εστιασμένη στη Μάθηση Ενηλίκων και γ) τη Νεολαία, οι οποίες εντάσσονται κάτω από τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και αλληλοσυμπληρώνονται υπό το πρίσμα της ολιστικής αντιμετώπισης των αναφερομένων πεδίων.

To Στρατηγικό Σχέδιο EEKΔΒΜ σε μορφή pdfΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΚ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ