Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 2044/3-6-2010 του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α) για το έτος 2010:
το Σάββατο 17 Ιουλίου 2010.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ε.Ε.) με τις εξής προϋποθέσεις:
- να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
- να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
- να έχουν παρακολουθήσει ήδη ή να ολοκληρώσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2010 επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό Πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Επιπέδου Α2, διάρκειας εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ωρών, στα τμήματα μάθησης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2010, δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, εκτός από τους παραπάνω, έχουν:
α) όσοι απέκτησαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Β΄ όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 363/1998(ΦΕΚ 242/Α΄/29-10-1998).
β) όσοι απέκτησαν πιστοποιητικό εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, Γ΄ και Δ΄ Επιπέδου από τα τμήματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – Ι.Δ.ΕΚ.Ε, μέχρι τον Ιούνιο του 2008.

Εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν στις παρακάτω πόλεις:
1) Αθήνα,
2) Αργοστόλι,
3) Γιαννιτσά,
4) Ηράκλειο (Τύλισος),
5) Θεσσαλονίκη,
6) Ιωάννινα
7) Κέρκυρα,
8) Κομοτηνή,
9) Κοζάνη,
10) Κόρινθος (Άσσος Λέχαιο),
11) Λαμία,
12) Λάρισα,
13) Πάτρα,
14) Πειραιάς (Κορυδαλλός),
15) Ρόδος,
16) Τρίκαλα,
17) Χίος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα υποβληθούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), έως 21-6-2010.

 Η Οργανωτική Επιτροπή

 

Πληροφορίες:

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ