ΣΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (ΑΔΑ: Ω52Ζ46ΜΤΛΗ-ΘΣ6)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Σωμα_Αξιολογητων.xls)Σωμα_Αξιολογητων.xls[ ]114 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ