Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

PIAAC
Program for the International Assessment of Adult Competencies

Η γνώση και οι δεξιότητες είναι τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, αυξάνουν την ευελιξία και την ανταπόκριση των αγορών εργασίας και ασχολούνται με τα ζητήματα της γήρανσης του πληθυσμού.

Η επαναστατική έρευνα του ΟΟΣΑ για τις ικανότητες των ενηλίκων (PIAAC) παρέχει στις κυβερνήσεις ένα μοναδικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγησή τους, για το πού βρίσκονται όσον αφορά στην ποσότητα και στην ποιότητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού τους. Εξίσου σημαντικό, το PIAAC παρέχει γνώσεις σχετικά με το πώς οι δεξιότητες σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ευημερία των ατόμων και των εθνών, αλλά και το σημείο αναφοράς με το πόσο αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συναντούν τις αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες.

Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ