ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 & 2

 Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄), άρθ. 89, παρ. 1.α, άδεια Κ.Δ.Β.Μ. 1 και Κ.Δ.Β.Μ. 2 χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα στον ίδιο νόμο και άρθρο προσδιορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ασκεί εποπτεία της εφαρμογής των παρεχόμενων προγραμμάτων από τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2.

Ως εκ τούτου το Τμήμα Δ΄ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δ.Β.Μ. αναλαμβάνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.1 & 2, καθώς και των μεταβολών αυτών (τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, επικαιροποιήσεις, ανακλήσεις αδειών), με ανάθεση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της διατύπωσης γνώσης επί των κτιριολογικών προϋποθέσεων, όπου απαιτείται. Παράλληλα η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2, διαμορφώνει το σύστημα εποπτείας και παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές τους παροχές και διαδικασίες.

ΝΕΑ (18-4-2019)

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου 1 και 2, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί το 2017 ή η άδειά τους επικαιροποιήθηκε το έτος 2017 (ανεξάρτητα μήνα ή ημέρας), υποχρεούνται να αιτηθούν την επικαιροποίηση της άδειάς τους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016 η 31 Μαΐου και αυτή κατοχυρώνεται ΑΥΣΤΗΡΆ από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι όσοι αδειοδοτημένοι φορείς δεν προβούν στην διαδικασία επικαιροποίησης της άδειάς τους, ή υποβάλουν εκπρόθεσμα (μετά τις 31-Μαϊου) την αίτησή τους, η υπηρεσία μας θα ανακαλέσει την άδεια Κ.Δ.Β.Μ. ως παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, γεγονός που στερεί το δικαίωμα του αδειοδοτημένου φορέα να ιδρύσει εκ νέου εκαιδευτική δομή για δέκα έτη, ενώ παράλληλα ανακαλούνται και τυχόν άλλες αδειδοτήσεις του φορέα για άλλου τύπου μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να μεταφερθείτε στη διαδικασία επικαιροποίησης της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΔΒΜ 1 & 2

Χορήγηση Νέας Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Τροποποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Μεταβίβαση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Επικαιροποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Κατάργηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

Γενικά στοιχεία

Πιστοποίηση Προγραμμάτων

Τηλέφωνα επαφής: 213 13 11 661, 213 13 11 691

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΒΜ
Αν. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσιcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ