Προγράμματα που υλοποιήθηκαν

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Ως Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:

• Πειραματική εφαρμογή «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός», από το 1995-2004
• Προγράμματα Υποστήριξης των Γυναικών (DIONI II, EQUAL)
• Προγράμματα Επιμόρφωσης στον τομέα των Οπτικοακουστικών Μέσων
• Προγράμματα Πολιτιστικής Παιδείας
• Προγράμματα για το Περιβάλλον
• Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής
• Προγράμματα για αφιέρωμα στο Ντοκιμαντέρ (25η συνεχή χρονιά)

Ως Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σε συνδυασμό με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΓΕΕ, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:

• Προγράμματα για Μετανάστες – Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες
• Προγράμματα για Τσιγγάνους – ROMA
• Προγράμματα για Φυλακισμένους, Αποφυλακισμένους, Πρώην Χρήστες και Νέους που Απειλούνται από Κοινωνικό Αποκλεισμό

Το ΚΕΚ της ΓΓΕΕ υλοποίησε:

• Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση
• Επιμόρφωση σε Νέες Τεχνολογίες
• Υποστηρικτικά Προγράμματα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων

Το Ινστιτουτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων – ΙΔΕΚΕ

• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
• Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μεταναστών στην ελληνική γλώσσα
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες (ΗΡΩΝ)
• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων
• Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Άλλα Προγράμματα

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών
• Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»
• Πόλεις Μάθησης
• Προγράμματα Κέντρων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Η ΓΓΔΒΜ συμμετείχε μέσω του ΙΔΕΚΕ σε πιλοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα (Σωκράτης και Leonardo da Vinci)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ