Τι λένε οι Εκπαιδευόμενοι Σχολών Γονέων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον καθώς και αύξηση της συμμετοχής εκπαιδευομένων στα προγράμματα των Σχολών Γονέων. Αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα ποσοτικά στοιχεία που τηρούνται στο φορέα.

Συγκεκριμένα από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 έχουν πραγματοποιηθεί 5.788 τμήματα, στα οποία συμμετείχαν 112.178 εκπαιδευόμενοι, ενώ τη φθινοπωρινή περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου υλοποιήθηκαν άλλα 605 τμήματα γονέων.

Πιο συγκεκριμένα, το 2011-2012 λειτούργησαν 1.865 τμήματα, στα οποία συμμετείχαν 33.000 εκπαιδευόμενοι (αριθμός υπερδιπλάσιος του έτους 2010-2011 με 15.767 εκπαιδευόμενους σε 813 τμήματα, και σχεδόν πενταπλάσιος του έτους 2009-10 με 7.419 εκπαιδευόμενους σε 359 τμήματα). Σήμερα, σε αναμονή της επέκτασης του προγράμματος λειτουργούν 578 τμήματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. για λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του έργου Σχολές Γονέων, το Μάιο του 2012 σε τυχαίο δείγμα νοικοκυριών: 443 νοικοκυριά στον Άξονα Προτεραιότητας 7 (Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος), 665 νοικοκυριά στον Άξονα Προτεραιότητας 8 Αττική, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και 107 νοικοκυριά στον Άξονα Προτεραιότητας 9, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο.

Τα θέματα, τα οποία αναπτύσσονται στις Σχολές Γονέων, αξιολογούνται ως «πολύ και αρκετά σημαντικά» από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε κάποιο από τα προγράμματα, ενώ σε ότι αφορά τη θεματολογία των προγραμμάτων, υψηλά ποσοστά προτίμησης συγκεντρώνουν οι θεματικές ενότητες «οικογένεια στη σύγχρονη εποχή», «συνεργασία εκπαιδευτικών και οικογένειας».

Στα τμήματα των Σχολών Γονέων που λειτούργησαν μέχρι τον Ιούνιο του 2012,οι θεματικές ενότητες «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή» και η «Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας» ήταν αυτές που κυρίως συγκέντρωσαν τις προτιμήσεις των γονιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον ΑΠ8, σε σύνολο 521 υλοποιημένων τμημάτων:

  1. το 35,7% αφορούσε την ενότητα «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή»
  2. το 21,1% την ενότητα «Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας»
  3. το 14% την ενότητα «Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια»
  4. το 13,6% την ενότητα «Διαφυλικές σχέσεις»
  5. το 11,3% την ενότητα «Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία»
  6. το 2,49% την ενότητα «Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων»
  7. 1,72% την ενότητα «Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες»

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του 2012, δείχνουν ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των συμμετεχόντων και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των σχέσεων με τα παιδιά τους. Η γνώση, δε, του γεγονότος ότι δεν είναι οι μόνοι που υφίστανται τον αντίστοιχο προβληματισμό για τα παιδιά, τους διευκόλυνε και στις διαπροσωπικές σχέσεις των ζευγαριών, ενώ δημιούργησε ένα άτυπο και δυναμικό δίκτυο γονέων που μπορούν να συζητούν μεταξύ τους και μετά το πέρας του Προγράμματος.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ