Οικογένεια και Μάθηση

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από αλλαγές τόσο στη μορφή της, όσο και στους ρόλους των μελών της. Η συνοχή της, η προσαρμοστικότητα στις συνθήκες που αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, οι τρόποι επικοινωνίας και οι αλληλεπιδράσεις των μελών της επιδρούν αποφασιστικά στη λειτουργία της.

Εξάλλου, η οικογένεια είναι το πρώτο σχολείο του παιδιού, ο πρώτος χώρος κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησής του. Στην οικογένεια διαμορφώνονται συμπεριφορές, στάσεις και συνήθειες που θα το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Στο οικογενειακό πλαίσιο διαμορφώνονται για παράδειγμα τα πρώτα ψήγματα της πολιτειότητας, η σχέση με το βιβλίο, οι πολιτιστικές πρακτικές, το έθος της συνεργασίας, ο σεβασμός του άλλου.

Η ΓΓΔΒΜ, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στην μεγάλη κοινωνική ανάγκη για την στήριξη των γονέων, αλλά και μελλοντικών γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, και γενικότερα της οικογένειας, σχεδιάζει σειρά σχετικών προγραμμάτων: Σχολές Γονέων, προγράμματα και δράσεις με Διαγενεακό χαρακτήρα, καθώς και προγράμματα συνεργασίας Σχολείου – Οικογένειας.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ