Διαγενεακά Προγράμματα

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα Διαγενεακά Προγράμματα αποτελούν τομέα της Διά Βίου Μάθησης και είναι δράσεις στις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών για να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και να μάθουν «πώς θα μαθαίνουν». Άνθρωποι από διαφορετικές γενιές συνεργάζονται και μαθαίνουν μαζί, καθώς και ο ένας από τον άλλο.

Τα Διαγενεακά Προγράμματα συνεισφέρουν:

- στη μεταφορά της γνώσης και την αξιοποίηση εμπειριών
- στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης
- στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση διακρίσεων
- στην ανάδειξη της ετερότητας ως παράγοντα που εμπλουτίζει τη ζωή

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ