Βαθμολόγηση - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Χορήγηση πιστοποιητικού

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχών θεωρείται ουποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες.

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει: (α) τουλάχιστον 50 μονάδες και (β) τουλάχιστον το 50% σε τέσσερις από τις πέντε θεματικές ενότητες της εξέτασης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνταιστην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο ένα (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης καιΝεολαίας και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ