Εξεταστέα Ύλη Ελληνομάθειας

Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οι υποψήφιοι, όσον αφορά το επίπεδο Α2, πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να παράγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές κ.ά.). Επίσης πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά κείμενα, να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο για να χειρίζονται απλές κοινωνικές περιστάσεις, να συνθέτουν απλά και αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.

 

α)  Ύλη για τις εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, σε στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού:  συνολική εξεταστέα ύλη

 

β) Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ