Στόχοι

Στόχοι Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες είναι:

  1. να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας
  2. να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης
  3. να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των μεταναστών που παρακολουθούν το Πρόγραμμα καθώς και των οικογενειών τους
  4. να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση, καθώς και στις εξετάσεις για το «ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» που αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.


Βαθμολόγηση - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Χορήγηση πιστοποιητικού

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχών θεωρείται ουποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 10 μονάδες.

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει: (α) τουλάχιστον 50 μονάδες και (β) τουλάχιστον το 50% σε τέσσερις από τις πέντε θεματικές ενότητες της εξέτασης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνταιστην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο ένα (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης καιΝεολαίας και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ