Ευρωπαϊκό / Διεθνές Δίκτυο

Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η ενότητα Ευρωπαϊκό / Διεθνές Δίκτυο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα δίκτυα και τις πολιτικές που αφορούν την παγκόσμια εκπαίδευση ενηλίκων.

Στην υπο-ενότητα Διεθνής Δίκτυο μπορούν να βρεθούν πληροφορίες που αφορούν την UNESCO, τον εξειδικευμένο διεθνή Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό του OHΕ, καθώς και επιμέρους προγράμματα και κινήσεις όπως το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC).  

Στην υπο-ενότητα Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για το CEDEFOP, την υποστήριξη στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση, την Ανανεωμένη Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το Ανακοινωθέν της Μπρουζ, καθώς και το πρόγραμμα Βασικές Δεξιότητες και Δράσεις για "One Step Up" το οποίο δίνει τη δυνατότητα δικτύωσης και ενημέρωσης σχετικά με καλές πρακτικές ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες.  

 

Διεθνείς Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ