Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Διά Βίου Μάθηση αποτυπώνεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως έναν από τους πέντε κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, "Ευρώπη 2020", έχει θέσει στρατηγικούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέχρι το 2020.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές της ΔΒΜ αποτυπώνονται στις παρακάτω στρατηγικές και προγράμματα:

  1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020
  2. Ανανεωμένη Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων
  3. Διαδικασία της Κοπεγχάγης 
  4. Βασικές Δεξιότητες και Δράσεις - "One Step Up"
  5. Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNet


Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ