Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο REFERNET

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Το Δίκτυο ReferNet στοχεύει στη συνεργασία για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και την προβολή σε όλη την ΕΕ της ΕΕΚ και του έργου που επιτέλεσαν τα μέλη του δικτύου. Τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται στο Δίκτυο και το ενημερώνουν με τα ακόλουθα παραδοτέα:

  1. αναφορά εθνικής πολιτικής
  2. ΕΕΚ στην Ευρώπη- εθνική έκθεση
  3. εθνικά νέα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  4. βιβλιογραφικές αναφορές
  5. διατήρηση και ενημέρωση του εθνικού δικτυακού τόπου ReferNet

Η ΓΓΔΒΜ αποστέλλει στοιχεία για την Ελλάδα προκειμένου η χώρα να συμπεριληφθεί στις αναλύσεις πολιτικών της ΕΕ. Το CEDEFOP και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν θέσει την ενισχυμένη συνεργασία στην πολιτική της ΕΕΚ ως κεντρική θεματολογία κατά την επικείμενη Ελληνική Προεδρία, το πρώτο εξάμηνο του 2014.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/refernet/index.aspx

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ