Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η ατζέντα καθορίζει το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή συνεργασία σε πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων για το 2012-20. Προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη για το 2012-14:

 

  • Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ενηλίκων και μαθησιακά περιβάλλοντα τους
  • Βελτίωση της βάσης γνώσεων για εκπαίδευση ενηλίκων και παρακολούθηση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Ατζέντα βασίζεται στην ανακοίνωση του 2006 για την εκπαίδευση ενηλίκων, και το επακόλουθο σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων 2008-10. Βασίζεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ΕΚ 2020 από τη σκοπιά της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των στόχων της για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ